Nguyên tắc khi tạo hóa đơn trực tiếp từ máy tính tiền

Bên cạnh các loại hóa đơn thông dụng như hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng,… hóa đơn trực tiếp in từ máy tính tiền là một trong những giải pháp tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi, nguyên tắc tạo hóa đơn trực tiếp từ máy tính tiền cùng với các hình thức ghi ký hiệu để nhận dạng hóa đơn sẽ được gửi đến quý bạn đọc qua bài viết sau đây. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho doanh nghiệp cùng kế toán.

1. Nguyên tắc tạo hóa đơn trực tiếp từ máy tính tiền

Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ để in và xuất hóa đơn cho khách hàng thì hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền phải có các chỉ tiêu và đảm bảo các nguyên tắc sau:

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của cơ sở kinh doanh (người bán);

– Tên cửa hàng, quầy hàng thuộc cơ sở kinh doanh (trường hợp có nhiều cửa hàng, quầy hàng);

– Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán có thuế GTGT;

– Tên nhân viên thu ngân, số thứ tự của phiếu (là số nhảy liên tục), ngày, giờ in hóa đơn.

– Hóa đơn in từ máy tính tiền phải giao cho khách hàng.

– Dữ liệu hóa đơn in từ máy tính tiền phải được chuyển đầy đủ, chính xác vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu và khai thuế giá trị gia tăng theo quy định. Trường hợp cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm không kết chuyển đủ dữ liệu bán hàng từ phần mềm tự in hóa đơn vào sổ kế toán để khai thuế (tức thiếu doanh thu để trốn thuế) thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Các hình thức ghi ký hiệu để nhận dạng hóa đơn

Tổ chức khi in, phát hành hóa đơn quy ước các ký hiệu nhận dạng trên hóa đơn do mình phát hành để phục vụ việc nhận dạng hóa đơn trong quá trình in, phát hành và sử dụng hóa đơn.

Tùy thuộc vào quy mô, đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý, DN có thể chọn một hay nhiều hình thức sau để làm ký hiệu nhận dạng như: dán tem chống giả; dùng kỹ thuật in đặc biệt; dùng giấy, mực in đặc biệt; đưa các ký hiệu riêng vào trong từng đợt in hoặc đợt phát hành loại hóa đơn cụ thể, in sẵn các tiêu thức ổn định trên tờ hóa đơn (như tên, mã số thuế, địa chỉ người bán; loại hàng hóa, dịch vụ; đơn giá…), chữ ký và dấu của người bán khi lập hóa đơn…

Nếu phát hiện các dấu hiệu vi phạm có liên quan đến việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn, DN phát hiện phải báo ngay cơ quan thuế. Khi cơ quan thuế và cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu xác nhận hóa đơn đã phát hành, tổ chức in, phát hành hóa đơn phải có nghĩa vụ trả lời bằng văn bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi nhận được yêu cầu. 

Tầm quan trọng của việc bảo mật dữ liệu hóa đơn điện tử 

Hoàn thuế điện tử trên hệ thống ETAX có dễ thực hiện?

3. Thông báo phát hành hóa đơn đối với hóa đơn trực tiếp từ máy tính tiền

Các nội dung phải có trên Thông báo phát hành hóa đơn bao gồm:

– Tên doanh nghiệp, tổ chức phát hành hoá đơn;

– Mã số thuế;

– Địa chỉ;

– Số điện thoại;

– Các loại hoá đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…));

– Tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hoá đơn (đối với hoá đơn đặt in);

– Tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn (đối với hoá đơn tự in);

– Tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử (đối với hoá đơn điện tử);

– Ngày lập Thông báo phát hành hóa đơn;

– Tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của doanh nghiệp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *