Hoàn thuế điện tử trên hệ thống ETAX có dễ thực hiện?

Việc hoàn thuế nhằm đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp, cá nhân khi làm việc đồng thời khẳng định tính minh bạch, chính xác của những biện pháp thu thuế của nhà nước. Với những doanh nghiệp thường xuyên hoàn thuế, cơ quan thuế đã mở phần hệ “Hoàn thuế” trên hệ thống thuế điện tử. Bên cạnh những hướng dẫn về cách đăng nhập etax, cách lập giấy nộp tiền, tra cứu một số thông tin khi sử dụng dịch vụ thuế điện tử, bài viết này sẽ hướng dẫn hoàn thuế điện tử trên hệ thống ETAX để giúp kế toán không bị bỡ ngỡ khi thực hiện công việc.

1. Giấy đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/ĐNHT cho phép người nộp thuế lập giấy đề nghị hoàn và thực hiện gửi giấy đề nghị hoàn đến cơ quan thuế.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kế toán vào chức năng “Hoàn Thuế”, chọn “Kê khai trực tuyến”, hệ thống mặc định thông tin Tờ khai chọn “ 01/ĐNHT – Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước”; Loại tờ khai: Tờ khai chính thức, không cho khai bổ sung và thay thế.

thuế điện tử etax

Bước 2: Kích vào nút “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn hình kê khai giấy đề nghị hoàn để bạn nhập dữ liệu:

– Số giấy đề nghị hoàn: Cho phép người nộp thuế tự nhập;

– Bắt buộc chọn 1 trong 2 lựa chọn: Trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra sau, hoặc Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau;

– Loại hoàn thuế: Hoàn dự án đầu tư hoặc Hoàn xuất khẩu;

– Thực hiện điền Lý do đề nghị hoàn trả ở trên, hệ thống tự động đưa thông tin vào Lý do đề nghị hoàn trả ở mục II;

– Số tiền đề nghị hoàn: Cho phép nhập và tối thiểu là 300.000.000 triệu đồng;

– Đối với chỉ tiêu “đến kỳ” thì kế toán phải khai trùng khớp với kỳ tính thuế mm/yyyy hoặc Qx/yyyy của Tờ khai thuế có chỉ tiêu đề nghị hoàn thuế tương ứng với Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN;

– Một số thao tác cơ bản: Chọn “Nhập lại” để xóa hết dữ liệu đã nhập sau đó nhập lại thông tin;

“Lưu bản nháp” để lưu trữ lại dữ liệu đã nhập; nếu chọn “Hoàn thành kê khai” thì sẽ chuyển sang màn hình hoàn thành; “Sửa lại”  để quay lại màn hình kê khai; “Tờ khai XML” để kết xuất giấy đề nghị hoàn ra định dạng xml; nếu bạn kích vào nút “Ký và nộp tờ khai”, hệ thống sẽ hiện số PIN để nhập mã PIN và bấm “Chấp nhận”, hệ thống sẽ thông báo “Ký tệp tờ khai thành công”.
Sau khi ký điện tử thành công, giấy đề nghị hoàn sẽ được gửi thành công đến cơ quan thuế, bạn có thể xem giấy đề nghị hoàn đã gửi tại tab “Hoàn thuế”, chọn tiếp “Tra cứu giầy đề nghị hoàn thuế”.

2. Tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế 01/ĐNHT: Doanh nghiệp có thể tra cứu hồ sơ hoàn thuế đã gửi đến cơ quan thuế, xem các thông báo về hồ sơ hoàn thuế, bổ sung điều chỉnh các giấy đề nghị hoàn, hủy giấy đề nghị hoàn.

Các bước thực hiện: Kế toán vào menu “Hoàn thuế” rồi chọn “Tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế”, tại màn hình tra cứu bạn chọn các tiêu chí sau:

– Giấy đề nghị hoàn: mặc định giấy đề nghị hoàn “01/ĐNHT – Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước”

– Mã giao dịch điện tử: kế toán nhập thông tin

– Kích nút “Tra cứu”  để kiểm tra kết quả tra cứu hồ sơ hoàn thuế theo điều kiện nhập
Hệ thống hiển thị danh sách giấy đề nghị hoàn đáp ứng điều kiện tra cứu ở trên, nếu NNT muốn xem lại giấy đề nghị hoàn thì kích vào giấy đề nghị hoàn cần xem. 

DN xuất hóa đơn điện tử có được đính kèm theo bảng kê? 

Khi nào cần sử dụng biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử?

3. Gửi hồ sơ đính kèm giấy đề nghị hoàn thuế: Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đính kèm giấy đề nghị hoàn thuế sau khi đã gửi giấy đề nghị thành công

Các bước thực hiện: Kế toán vào menu “Hoàn thuế” chọn “Tra cứu hồ sơ hoàn thuế”, khi đó tại màn hình tra cứu bạn chọn tiếp nút “Hồ sơ gửi kèm/Hồ sơ bổ sung điều chỉnh”. Kế toán sẽ thực hiện nhập thông tin “Gửi hồ sơ đính kèm/Hồ sơ bổ sung điều chỉnh”.

Sau đó bạn thực hiện chọn các tiêu chí:

– Phụ lục: Cho phép chọn trong combobox giá trị: Hồ sơ gửi kèm giấy đề nghị hoàn

– Tệp phụ lục: Ấn vào nút “Chọn tệp tờ khai”, hệ thống hiển thị màn hình cho chọn file trên máy trạm (yêu cầu định dạng file đính kèm phải là dạng word, excel, pdf,…).

– Sau khi tải tờ khai lên, bạn chọn “Ký điện tử”, hệ thống hiển thị màn hình để nhập số PIN và kích “Chấp nhận”.

– Sau khi ký điện tử thành công, nhấn nút “Nộp tờ khai”, hồ sơ gửi kèm giấy đề nghị hoàn sẽ được gửi đến cơ quan thuế, kế toán tiến hành kiểm tra lại danh sách đã gửi tại màn hình tra cứu hồ sơ hoàn thuế và kích chọn vào nội dung giải trình bổ sung để tải thông tin về máy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *