DN xuất hóa đơn điện tử có được đính kèm theo bảng kê?

Thời điểm hiện tại là thời điểm mà nhiều doanh nghiệp đang trong quá trình chuyển giao từ hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử trước khi hiệu lực bắt buộc diễn ra. Có những doanh nghiệp đã sử dụng thành thạo hóa đơn điện tử nhưng cũng có doanh nghiệp vẫn đang còn loay hoay khi chuyển đổi. Hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không? Xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê có được coi là hợp lệ? Quy định về ngày ký hóa đơn là gì? … Để giúp kế toán có thể giảm bớt những vướng mắc, bài viết này sẽ chia sẻ sâu hơn về việc xuất hóa đơn kèm bảng kê.

Bộ Tài chính đã quy định trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn thì người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn (tham khảo Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC). Quy định này được áp dụng đối với hóa đơn giấy có số dòng bị giới hạn.

Đối với hóa đơn điện tử, việc xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê có được hay không còn tùy thuộc vào cơ quan thuế trực mà tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc. Bởi hiện nay ở Việt Nam, một số cơ quan thuế vẫn chấp nhận hóa đơn điện tử xuất kèm bảng kê còn một số khác thì lại không.

Ví dụ như Cục Thuế TP. Hà Nội đã ra Công văn số 78552/CT-TTHT ngày 28/11/2018 và Cục Thuế Bắc Ninh có Công văn số 3474/CT-TTHT ngày 08/11/2018 quy định việc lập hóa đơn điện tử doanh nghiệp không được lập kèm bảng kê.

Hóa đơn điện tử có kèm theo bảng kê

Do đó, trước khi muốn xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê, doanh nghiệp cần phải tìm hiểu kỹ yêu cầu của cơ quan thuế trực thuộc để tránh xảy ra sai sót, mất thời gian phải xuất hóa đơn lại kèm bảng kê.

Trường hợp doanh nghiệp thuộc khu vực Cơ quan Thuế chấp nhận bảng kê đính kèm hóa đơn điện tử thì có thể tham khảo cách thức lập hóa đơn và bảng kê như sau:

1. Nội dung ghi trên hóa đơn điện tử. Hóa đơn cần phải thể hiện rõ các nội dung như: kèm theo bảng kê số bao nhiêu, thời gian (ngày, tháng, năm) cụ thể. Danh mục tên hàng hóa chỉ cần ghi tên gọi.

2. Nội dung thể hiện trên bảng kê. Doanh nghiệp có thể tự tạo mẫu hoặc thiết kế bảng kê phù hợp với hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, bảng kê cần đảm bảo các tiêu chí sau:

– Đầy đủ tên người bán, địa chỉ và mã số Thuế của người bán.

– Đầy đủ tên hàng hóa, số lượng, đơn giá và tiền hàng hóa. Trường hợp người bán nộp Thuế theo hình thức khấu trừ thì cần có mục tiền Thuế giá trị gia tăng.

– Bảng kê kèm theo hóa đơn điện tử cần thể hiện rõ kèm theo hóa đơn số bao nhiêu và thời gian (Ngày, tháng, năm) cụ thể và có đầy đủ chữ ký người bán và người mua.

– Nếu bảng kê nhiều trang thì cần đánh số thứ tự trang và đóng dấu giáp lai. Trang cuối cùng của bảng kê cần có chữ ký của người bán, người mua và đóng dấu như thể hiện trên hóa đơn.

Hướng dẫn cách xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê

Khi xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê, kế toán cần phải viết hóa đơn kèm bảng kê đúng cách. Các thông số trong bảng kê phải tuân theo yêu cầu nội dung bảng kê đã quy định trong Điều 19 của Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Theo đó, bảng kê của doanh nghiệp cần phải có các cột thông số sau: Số thứ tự; tên hàng hóa, dịch vụ; số lượng; đơn giá; thành tiền; cộng tiền hàng; thuế suất GTGT; tiền thuế GTGT; tổng cộng tiền thanh toán. 

Khi nào cần sử dụng biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử?

Mẫu bảng kê chi tiết cước vận chuyển đối với vận tải hàng hóa

Ngoài ra, với những trường hợp hóa đơn điện tử chỉ có 2 mặt hàng nhưng khách hàng vẫn yêu cầu xuất bảng kê thì bạn vẫn có thể đáp ứng yêu cầu đó nếu hóa đơn đã lập phản ánh đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hóa đơn và bảng kê ghi đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định của pháp luật thì hóa đơn đó vẫn hợp lệ. Kế toán cần lưu ý rằng, các mặt hàng có thuế suất giá trị gia tăng khác nhau thì bạn phải lập hóa đơn giá trị gia tăng cho từng loại thuế suất.

Tuy nhiên, để có thể đáp ứng được yêu cầu cũng như thuận tiện hơn cho việc xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê, các tổ chức, doanh nghiệp đã chuyển sang lựa chọn hình thức hóa đơn điện tử nhiều trang, hình thức này vừa nhanh gọn lại vừa đảm bảo tất cả các cơ quan thuế đều chấp thuận. 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *